14. 10. 2019  14:51 Boris
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KADÁK, M. -- PIFKO, H. Multifunkčná telocvičňa. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Multifunkčná telocvičňa
Anglický názov: Multifunction Gym
Český názov:
Autor: Bc. Martin Kadák
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Pracovisko: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: climbing wall, Young guard, lezecká stena, bracket, konzola, multifunctional gymnasium, multifunkčná telocvičňa, Mladá garda
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Martin Kadák
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)