16. 10. 2019  9:38 Vladimíra
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HUDEC, M. -- VARGA, T. Multifunkčná telocvičňa. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Multifunkčná telocvičňa
Anglický názov: Multifunction Gym
Český názov:
Autor: Bc. Matúš Hudec
Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Pracovisko: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: gym, Mladá Garda, telocvičňa, sport, šport
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Matúš Hudec
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)