19. 10. 2019  17:00 Kristián
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MEDLENOVÁ, L. -- HRAŠKOVÁ, N. Multifunkčná telocvičňa. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Multifunkčná telocvičňa
Anglický názov: Multifunction Gym
Český názov:
Autor: Bc. Lucia Medlenová
doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD.
Pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: drevo, wood, Multifunction Gym, stavba pre šport, multifunkčná telocvičňa, sports hall
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Lucia Medlenová
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)