22. 9. 2019  12:44 Móric
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SULÁKOVÁ, L. -- HAIN, V. Rezidencia veľvyslanca. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Rezidencia veľvyslanca
Anglický názov: Residence of Ambassador
Český názov:
Autor: Bc. Lenka Suláková
Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.
Pracovisko: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: skylight, súkromie, biela, átrium, residence, white, veľvyslanec, rezidencia, atrium, privacy, ambassador, svetlík
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Lenka Suláková
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)