20. 9. 2019  18:18 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠOMODY, P. -- HAIN, V. Rezidencia veľvyslanca. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Rezidencia veľvyslanca
Anglický názov: Residence of Ambassador
Český názov:
Autor: Bc. Peter Šomody
Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.
Pracovisko: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Architektonický návrh, Architektonické hľadisko, Súkromný priestor, Architectonic point of view, Ambassador residence, Architectonic proposal, Poloverejný priestor, Rezidencia veľvyslanca, Verejný priestor, Half-public space, Private space, Public space, Urbanistické hľadisko, Urbanic point of view
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Peter Šomody
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)