15. 9. 2019  7:37 Jolana, deň pracovného voľna - Sedembolestná Panna Mária
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KAKVICOVÁ, K. -- SMATANOVÁ, K. Bratislava - Kollárovo námestie - verejný priestor. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Bratislava - Kollárovo námestie - verejný priestor
Anglický názov: Bratislava - Kollárovo Square - public space
Český názov:
Autor: Bc. Kristína Kakvicová
Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD.
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: verejný priestor, public space, Kollárovo námestie, square, námestie, Kollár square, študenti, Bratislava, students
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Kristína Kakvicová
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)