18. 9. 2019  11:39 Eugénia
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HORSKÁ, R. -- UHRÍK, M. Multifunkčná telocvičňa. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Multifunkčná telocvičňa
Anglický názov: Multifunction Gym
Český názov:
Autor: Bc. Romana Horská
Mgr. art. Martin Uhrík, PhD.
Pracovisko: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: atletika, námestia, multifunctional gym, timber construcions, plaza, multifunkčná telocvičňa, drevená konštrukcia, sport, šport, athletics
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Romana Horská
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)