17. 9. 2019  15:04 Olympia
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŽÁKOVIČOVÁ, K. -- ILKOVIČ, J. Multifunkčná telocvičňa. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Multifunkčná telocvičňa
Anglický názov: Multifunction Gym
Český názov:
Autor: Bc. Katarína Žákovičová
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc.
Pracovisko: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: hracia plocha, Mladá Garda, multifunkčný, playing area, multifunctional
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Katarína Žákovičová
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)