15. 10. 2019  13:20 Terézia
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

OLEXA, M. -- VODRÁŽKA, P. Rezidencia veľvyslanca. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Rezidencia veľvyslanca
Anglický názov: Residence of Ambassador
Český názov:
Autor: Bc. Marián Olexa
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
Pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: veľvyslanectvo, garden, architecture, embassy, záhrada, rezidencia, ambasáda, residence, architektúra
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Marián Olexa
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)