22. 9. 2019  10:17 Móric
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

CHMUROVÁ, B. -- PUTROVÁ, E. Bratislava - Kollárovo námestie - verejný priestor. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Bratislava - Kollárovo námestie - verejný priestor
Anglický názov: Bratislava - Kollárovo Square - public space
Český názov:
Autor: Bc. Barbora Chmurová
Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: verejný priestor, qathering, publicspace, pohyb, Square, center, námestie, zhromažďovanie, oddych
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Barbora Chmurová
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)