19. 9. 2019  16:41 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LABATH, K. -- DANIEL, P. Rezidencia veľvyslanca. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Rezidencia veľvyslanca
Anglický názov: Residence of Ambassador
Český názov:
Autor: Bc. Katarina Labath
doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD.
Pracovisko: Ústav interiéru a výstavníctva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Kingdom of the Netherlands, Holandské kráľovstvo, konzulárny úrad, Consular Office, Bratislava, Ambassador Residence, rezidencia veľvyslanca
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Katarina Labath
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)