16. 9. 2019  23:02 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

UDVARDIOVÁ, A. -- KALESNÝ, F. Multifunkčná telocvičňa. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Multifunkčná telocvičňa
Anglický názov: Multifunction Gym
Český názov:
Autor: Bc. Agáta Udvardiová
doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD.
Pracovisko: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: športová hala, Multipurpose hall, Mladá Garda, multifunkčná telocvičňa, strecha, sports hall, saw-tooth roof
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Agáta Udvardiová
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)