14. 10. 2019  2:51 Boris
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PODEŠVA, D. -- SOPIROVÁ, A. Bratislava - Kollárovo námestie - verejný priestor. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Bratislava - Kollárovo námestie - verejný priestor
Anglický názov: Bratislava Kollárovo Square - public space
Český názov:
Autor: Bc. Dávid Podešva
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Kollárovo Square, verejný priestor, public space, Kollárovo námestie, free time, voľný čas
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Dávid Podešva
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)