18. 9. 2019  0:15 Eugénia
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

FUNDÁREK, Ľ. -- LIPKOVÁ, M. Výukový open source robot. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Výukový open source robot
Anglický názov: Educational open source robot
Český názov:
Autor: Bc. Ľubomír Fundárek
Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
Pracovisko: Ústav dizajnu
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: microbit, education, vzdelávanie, modularita, 3D print, modularity, 3d tlač, open source, arduino, robot
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Ľubomír Fundárek
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)