16. 9. 2019  14:09 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SUCHÁ, L. -- LIPKOVÁ, M. Funerálny dizajn. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Funerálny dizajn
Anglický názov: Funeral design
Český názov:
Autor: Bc. Lucia Suchá
Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
Pracovisko: Ústav dizajnu
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: cintorín, ritual, cemetery, rituál, burial, remains, pozostatky, urna, urn, pohreb
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Lucia Suchá
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)