14. 10. 2019  18:20 Boris
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

REHÁKOVÁ, M. -- LIPKOVÁ, M. Interaktívny produkt pre deti. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Interaktívny produkt pre deti
Anglický názov: Interactive product for children
Český názov:
Autor: Bc. Magdaléna Reháková
Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
Pracovisko: Ústav dizajnu
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: viacúčelovosť, multifunctionality, nábytok, playfulness, deti, Montessori, modularita, furniture, modularity, children, hravosť
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Magdaléna Reháková
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)