16. 10. 2019  21:32 Vladimíra
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KRAJČOVIČOVÁ, K. -- LIPKOVÁ, M. NTRL cosmetics - Obalový dizajn a stratégia vývoja značky. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: NTRL cosmetics - Obalový dizajn a stratégia vývoja značky
Anglický názov: NTRL cosmetics - New brand development strategy and packaging design
Český názov:
Autor: Bc. Katarína Krajčovičová
Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
Pracovisko: Ústav dizajnu
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: zero waste packaging, kozmetika, udržateľnosť, sustainability, packaging design, cosmetics, bezodpadové obaly, obalový dizajn
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Katarína Krajčovičová
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)