18. 10. 2019  14:08 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HARMANOVÁ, R. -- PALIATKA, P. Variabilný detský nábytok. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Variabilný detský nábytok
Anglický názov: Variable kid furniture
Český názov:
Autor: Bc. Radka Harmanová
prof. akad. soch. Peter Paliatka
Pracovisko: Ústav dizajnu
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: variabilný detský nábytok, variable kid furniture, dining chair, jedálenská stolička, učiaca veža, learning tower
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Radka Harmanová
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)