16. 9. 2019  22:29 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

FÁBIKOVÁ, K. -- PALIATKA, P. Konferenčný stolík s viacnásobným využitím. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Konferenčný stolík s viacnásobným využitím
Anglický názov: Coffee table with multiple use
Český názov:
Autor: Bc. Kristína Fábiková
prof. akad. soch. Peter Paliatka
Pracovisko: Ústav dizajnu
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: design, living room, obývacia izba, coffee table, small apartment, malometrážny byt, dizajn, konferenčný stolík
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Kristína Fábiková
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)