21. 9. 2019  3:01 Matúš
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TÓTHOVÁ, D. -- PALIATKA, P. Exteriérový objekt určený pre festivalové podujatie. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Exteriérový objekt určený pre festivalové podujatie
Anglický názov: Outdoor object for festival event
Český názov:
Autor: Bc. Dominika Tóthová
prof. akad. soch. Peter Paliatka
Pracovisko: Ústav dizajnu
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: art, exteriér, verejné podujatie, oddychová zóna, installation, park, umenie, inštalácia, festival, exterior, public events, chill out zone, sedenie
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Dominika Tóthová
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)