16. 9. 2019  4:54 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KREJČIOVÁ, S. -- PALIATKA, P. Solitérny objekt na pestovanie rastlín. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Solitérny objekt na pestovanie rastlín
Anglický názov: Object for growing plants
Český názov:
Autor: Bc. Simona Krejčiová
prof. akad. soch. Peter Paliatka
Pracovisko: Ústav dizajnu
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: design, hydropónia, plants, dizajn, rastliny, hydroponics
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Simona Krejčiová
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)