20. 9. 2019  12:09 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ROMANČÍKOVÁ, I. -- PALIATKA, P. Detská multifunkčná stavebnica. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Detská multifunkčná stavebnica
Anglický názov: Multifunctional box of brick for children
Český názov:
Autor: Bc. Inéza Romančíková
prof. akad. soch. Peter Paliatka
Pracovisko: Ústav dizajnu
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: design, building kid, stavebnica, kreativita, jemná motorika, subttle motors skills
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Inéza Romančíková
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)