21. 9. 2019  4:39 Matúš
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HANCKOVÁ, D. -- PALIATKA, P. Húpadlo. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Húpadlo
Anglický názov: Seesaw
Český názov:
Autor: Bc. Desana Hancková
prof. akad. soch. Peter Paliatka
Pracovisko: Ústav dizajnu
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: vzťahová výchova, wood, relationship education, kids furniture, drevo, spruce, mother-child, detský nábytok, smrek, výšivka, lokálne suroviny, flax, ľan, nature, emócie, húpadlo, local materials, detská myseľ, vývoj dieťaťa, matka-dieťa, seesaw, príroda
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Desana Hancková
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)