19. 10. 2019  14:48 Kristián
Akademický informační systém

Fakulta architektúry - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

NEMCOVÁ, D. -- PALIATKA, P. Aplikácia recyklovaného materiálu v kancelárskom nábytku. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Aplikácia recyklovaného materiálu v kancelárskom nábytku
Anglický název: Application of recycled material in office furniture
Český název:
Autor: Bc. Dana Nemcová
prof. akad. soch. Peter Paliatka
Pracoviště: Ústav dizajnu
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: dizajn nábytku, furniture design, office furniture, ecology, ekológia, recyklovaný materiál, sustainability, udržateľnosť, Tetra Pak, recycled material, kancelársky nábytok
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Dana Nemcová
Poslední změna: 08.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)