21. 9. 2019  8:41 Matúš
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

NEMCOVÁ, D. -- PALIATKA, P. Aplikácia recyklovaného materiálu v kancelárskom nábytku. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Aplikácia recyklovaného materiálu v kancelárskom nábytku
Anglický názov: Application of recycled material in office furniture
Český názov:
Autor: Bc. Dana Nemcová
prof. akad. soch. Peter Paliatka
Pracovisko: Ústav dizajnu
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: dizajn nábytku, furniture design, office furniture, ecology, ekológia, recyklovaný materiál, sustainability, udržateľnosť, Tetra Pak, recycled material, kancelársky nábytok
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Dana Nemcová
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)