17. 9. 2019  2:38 Olympia
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SKOVAYOVÁ, B. -- PALIATKA, P. Hračka rozvíjajúca poznávacie schopnosti a jemnomotorické zručnosti detí. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Hračka rozvíjajúca poznávacie schopnosti a jemnomotorické zručnosti detí
Anglický názov: The toy developing cognitive functions and fine skills of children
Český názov:
Autor: Bc. Barbara Skovayová
prof. akad. soch. Peter Paliatka
Pracovisko: Ústav dizajnu
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: dieťa, edukácia, education, jemná motorika, children, fine motor skills, hračka, cognitive skills, toy, poznávacie funkcie
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Barbara Skovayová
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)