15. 11. 2019  12:04 Leopold
Akademický informační systém

Fakulta architektúry - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠTEFAN, F. -- PALIATKA, P. Koncept elektromobilu Saab. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Koncept elektromobilu Saab
Anglický název: Saab electromobil concept
Český název:
Autor: Bc. Filip Štefan
prof. akad. soch. Peter Paliatka
Pracoviště: Ústav dizajnu
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Saab, elektromobil, exterior, exteriér, electromobile
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Filip Štefan
Poslední změna: 08.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)