19. 9. 2019  17:14 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BEŇOVÁ, N. -- STANKOCI, I. Revitalizácia priestorov Bratislavského lesoparku za účelom rekreačného využitia. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Revitalizácia priestorov Bratislavského lesoparku za účelom rekreačného využitia.
Anglický názov: Revitalization of Bratislava Forest Park.
Český názov:
Autor: Ing. Natália Beňová
Ing. Ivan Stankoci, PhD.
Pracovisko: Ústav krajinnej a záhradnej architektúry
Katedra vodného hospodárstva krajiny
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: revitalizácia, revitalization, Bratislava Forest Park, meadow, forest park, lúky, Bratislava, lesopark
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Natália Beňová
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)