23. 10. 2019  7:03 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SILNÁ, S. -- STANKOCI, I. Riešenie sídliskových verejných priestorov s dôrazom na úpravu miestnej klímy. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Riešenie sídliskových verejných priestorov s dôrazom na úpravu miestnej klímy.
Anglický názov: Design of housing public spaces with an emphasis on local climate.
Český názov:
Autor: Ing. Sláva Silná
Ing. Ivan Stankoci, PhD.
Pracovisko: Ústav krajinnej a záhradnej architektúry
Katedra vodného hospodárstva krajiny
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: kvalita, relationship, domov, klíma, obytný priestor, vzťah, clima, living space, home, quality
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Sláva Silná
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)