23. 9. 2019  13:54 Zdenka
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MICHALÍKOVÁ, A. -- STANKOCI, I. Revitalizácia horského parku v Bratislave. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Revitalizácia horského parku v Bratislave.
Anglický názov: Revitalization of the forest park in Bratislava.
Český názov:
Autor: Ing. Andrea Michalíková
Ing. Ivan Stankoci, PhD.
Pracovisko: Ústav krajinnej a záhradnej architektúry
Katedra vodného hospodárstva krajiny
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Chránený areál, verejný priestor, mesto, Lesopark, Revitalizácia, Forest park, Revitalization, CIty, Reserved area, Public space
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Andrea Michalíková
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)