14. 10. 2019  18:07 Boris
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KIŠŠOVÁ, R. -- STANKOCI, I. Návrh golfového areálu v obci Prusy s cieľom zlepšenia cestovného ruchu. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Návrh golfového areálu v obci Prusy s cieľom zlepšenia cestovného ruchu.
Anglický názov: Designing a golf area in Prusy to improve tourism.
Český názov:
Autor: Ing. Romana Kiššová
Ing. Ivan Stankoci, PhD.
Pracovisko: Ústav krajinnej a záhradnej architektúry
Katedra vodného hospodárstva krajiny
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: water reservoir, golfové ihrisko, atrakcie, šport, village Prusy, návrh golfového ihriska, krajina, tourism, attractions, golf course, golf, obec Prusy, golfový areál, vodná nádrž, golf course design, golf area, sport, landscape, cestovný ruch
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Romana Kiššová
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)