20. 10. 2019  11:00 Vendelín
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BLAHOVÁ, L. -- BÁTOR, J. Rezidencia veľvyslanca. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Rezidencia veľvyslanca
Anglický názov: Residence of Ambassador
Český názov:
Autor: Bc. Lucia Blahová
Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.
Pracovisko: Ústav architektúry občianskych budov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: project for the planning permission, projekt pre územne konanie, konzulárny úrad, project for the certificate occupancy, Residence of Ambassador, Japonsko, projekt pre stavebné povolenie, consular office, Japan, rezidencia veľvyslanca
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Lucia Blahová
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)