21. 9. 2019  7:19 Matúš
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BÚLIKOVÁ, L. -- BÁTOR, J. Rezidencia veľvyslanca. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Rezidencia veľvyslanca
Anglický názov: Residence of Ambassador
Český názov:
Autor: Bc. Lívia Búliková
Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.
Pracovisko: Ústav architektúry občianskych budov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: veľvyslanec, rezidencia, vila, consular office, konzulát, residence, villa, ambassador
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Lívia Búliková
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)