30. 9. 2020  23:42 Jarolím
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry a dizajnu - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GRANČAYOVÁ, A. -- KUSÝ, M. Rezidencia veľvyslanca. Bakalárska práca. Bratislava: 2019.

Originálny názov:
Rezidencia veľvyslanca
Anglický názov: Ambassador Residence
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Fakulta architektúry a dizajnu
Ústav architektúry obytných budov
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalárska práca
Miesto vydania:
Bratislava
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: pisé, zelená architektúra, green architecture, átrium, atrium, Mexico, park
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)