16. 9. 2019  12:14 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GRANČAYOVÁ, A. -- KUSÝ, M. Rezidencia veľvyslanca. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Rezidencia veľvyslanca
Anglický názov: Ambassador Residence
Český názov:
Autor: Bc. Anna Grančayová
Ing. arch. Martin Kusý
Pracovisko: Fakulta architektúry
Ústav architektúry obytných budov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: pisé, zelená architektúra, green architecture, átrium, atrium, Mexico, park
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Anna Grančayová
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)