19. 9. 2019  18:39 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BLANA, L. -- PAŇÁK, P. Rezidencia veľvyslanca. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Rezidencia veľvyslanca
Anglický názov: Ambassador Residence
Český názov:
Autor: Bc. Lukáš Blana
Ing. arch. Pavel Paňák
Pracovisko: Fakulta architektúry
Ústav architektúry obytných budov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: embassy, konzulárny úrad, veľvyslanec, rezidencia, consular office, ambasáda, residence, ambassador
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Lukáš Blana
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)