18. 9. 2019  0:29 Eugénia
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BRETTSCHNEIDEROVÁ, V. -- KUSÝ, M. Multifunkčná telocvičňa. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Multifunkčná telocvičňa
Anglický názov: Multifunctional Sport Hall
Český názov:
Autor: Bc. Viktória Brettschneiderová
Ing. arch. Martin Kusý
Pracovisko: Fakulta architektúry
Ústav architektúry obytných budov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: terén, atmosphere, terrain, sport, atmosféra, šport
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Viktória Brettschneiderová
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)