19. 1. 2020  5:01 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Fakulta architektúry - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HAIN, V. -- HANÁČEK, T. -- UHRÍK, M. Hyperloop v kontexte Bratislavy. ALFA :, 24. s. 4--17.

Originální název: Hyperloop v kontexte Bratislavy
Anglický název:
Autor: Ing. arch. Vladimír Hain, PhD. (34%)
Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD. (33%)
Mgr. art. Martin Uhrík, PhD. (33%)
Pracoviště: Ústav urbanizmu a územného plánovania
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: ALFA :
Číslo svazku (ročník): 24
Od strany: 4
Do strany: 17
Počet stran: 14
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.
Poslední změna: 15.06.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

ALFA :.

Originální název: ALFA :
Anglický název:
Český název:
Autor:
Druh publikace: ostatní
Rok uplatnění:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
Rok odeslání:
Poslední změna: 21.12.2019 22:20 (Import dat z knihovny)