23. 10. 2019  7:02 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HAIN, V. -- HANÁČEK, T. -- UHRÍK, M. Hyperloop v kontexte Bratislavy. ALFA, 24. s. 4--17.

Originálny názov: Hyperloop v kontexte Bratislavy
Anglický názov:
Autor: Ing. arch. Vladimír Hain, PhD. (34%)
Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD. (33%)
Mgr. art. Martin Uhrík, PhD. (33%)
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: ALFA
Číslo zväzku (ročník): 24
Od strany: 4
Do strany: 17
Počet strán: 14
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.
Posledná zmena: 15.06.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

ALFA. 2019.

Originálny názov: ALFA
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 15.06.2019 22:20 (Import dát z knižnice)