22. 9. 2019  22:56 Móric
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PUŠKÁR, B. -- KOČLÍK, D. Adaptácia neonatologického oddelenia: príklad integrácie matky do starostlivosti o novorodenca v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. ALFA, 24. s. 28--35.

Originálny názov: Adaptácia neonatologického oddelenia: príklad integrácie matky do starostlivosti o novorodenca v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Bratislave
Anglický názov:
Autor: doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD. (50%)
Ing. Dušan Kočlík, ArtD. (50%)
Pracovisko: Ústav architektúry obytných budov
Ústav interiéru a výstavníctva
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: ALFA
Číslo zväzku (ročník): 24
Od strany: 28
Do strany: 35
Počet strán: 8
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.
Posledná zmena: 15.06.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

ALFA. 2019.

Originálny názov: ALFA
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 15.06.2019 22:20 (Import dát z knižnice)