21. 10. 2019  1:49 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LÜLEY, M. Udržateľnosť v architektúre využívaním priestorovej prispôsobiteľnosti. ALFA, 24. s. 18--27.

Originálny názov: Udržateľnosť v architektúre využívaním priestorovej prispôsobiteľnosti
Anglický názov:
Autor: MArch Marek Lüley (100%)
Pracovisko: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: ALFA
Číslo zväzku (ročník): 24
Od strany: 18
Do strany: 27
Počet strán: 10
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: MArch Marek Lüley
Posledná zmena: 15.06.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

ALFA. 2019.

Originálny názov: ALFA
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 15.06.2019 22:20 (Import dát z knižnice)