15. 9. 2019  7:31 Jolana, deň pracovného voľna - Sedembolestná Panna Mária
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VOJTKUĽÁKOVÁ, J. -- KUJANOVÁ, K. Rezidencia veľvyslanca. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Rezidencia veľvyslanca
Anglický názov: Residence of Ambassador
Český názov:
Autor: Bc. Jana Vojtkuľáková
Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD.
Pracovisko: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Residence, building process, konzulárny úrad, Rezidencia, stavebné konanie, veľvyslanec, átirum, consular office, atrium, ambassador
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Jana Vojtkuľáková
Posledná zmena: 15.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)