19. 9. 2019  23:27 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BOHOVICOVÁ, S. -- BÁTOR, J. Rezidencia veľvyslanca. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Rezidencia veľvyslanca
Anglický názov: Residence of Ambassador
Český názov:
Autor: Bc. Simona Víťazová Bohovicová
Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.
Pracovisko: Ústav architektúry občianskych budov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: veľvyslanectvo, Residence, embassy, konzulárny úrad, patio, vegetačná terasa, átrium, vegetation roof, veľvyslanec, rezidencia, consular office, ambassador
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Simona Víťazová Bohovicová
Posledná zmena: 15.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)