16. 9. 2019  4:40 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠIMKOVIČ, V. -- ZAJÍČEK, V. -- HAJTMANEK, R. User Tracking in VR Environment. In SERGEJ PROKHOROV. Proceedings - 2019 International Conference on Engineering Technologies and Computer Science. Piscataway, USA: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019, s. 80--84. ISBN 978-1-7281-1915-1.

Originálny názov: User Tracking in VR Environment
Slovenský názov:
Autor: prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD. (34%)
Ing. arch. Viliam Zajíček (33%)
Ing. arch. Roman Hajtmanek (33%)
Pracovisko: Ústav architektúry občianskych budov
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Proceedings - 2019 International Conference on Engineering Technologies and Computer Science
Podnázov:
Od strany: 80
Do strany: 84
Počet strán: 5
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.
Posledná zmena: 15.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

SERGEJ PROKHOROV. Proceedings - 2019 International Conference on Engineering Technologies and Computer Science. Piscataway, USA: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019. ISBN 978-1-7281-1915-1.

Originálny názov: Proceedings - 2019 International Conference on Engineering Technologies and Computer Science
Anglický názov:
Český názov:
Editor: Sergej Prokhorov
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-1-7281-1915-1
Vydavateľ: Institute of Electrical and Electronics Engineers
Miesto vydania: Piscataway, USA
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 01.06.2019 22:20 (Import dát z knižnice)