23. 9. 2019  22:02 Zdenka
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠUBJAK, J. -- DONOVAL, M. -- KUZMA, A. -- VAVRINSKÝ, E. -- SVOBODOVÁ, H. -- KOTRADYOVÁ, V. Bezdrôtové monitorovacie technológie a vplyp typológie sedenia na fyziológiu človeka. In MICHALKA, M. Fotonika 2018. Bratislava: Medzinárodné laserové centrum, 2019, s. 35--38. ISBN 978-80-972238-7-8.

Originálny názov: Bezdrôtové monitorovacie technológie a vplyp typológie sedenia na fyziológiu človeka
Anglický názov: Wireless patient monitoring technology and impact of sitting typology on human physiology
Autor: Ing. Ján Šubjak (20%)
doc. Ing. Martin Donoval, PhD. (20%)
Ing. Anton Kuzma, PhD. (20%)
Ing. Erik Vavrinský, PhD. (15%)
Helena Svobodová (10%)
doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. (15%)
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Projektové stredisko
Ústav interiéru a výstavníctva
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Fotonika 2018
Podnázov:
Od strany: 35
Do strany: 38
Počet strán: 4
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: Fyziológia človeka, EKG holter, bezdrôtové senzory, typológia sedenia, dizajn životného prostredia
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Ján Šubjak
Posledná zmena: 15.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

MICHALKA, M. Fotonika 2018. Bratislava: Medzinárodné laserové centrum, 2019. ISBN 978-80-972238-7-8.

Originálny názov: Fotonika 2018
Anglický názov:
Český názov:
Editor: Ing. Miroslav Michalka
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-972238-7-8
Vydavateľ: Medzinárodné laserové centrum
Miesto vydania: Bratislava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)