17. 10. 2019  2:35 Hedviga
Akademický informační systém

Fakulta architektúry - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KUMOROVITZOVÁ, J. Druhý dych. Atrium, 16. s. 82--86.

Originální název: Druhý dych
Anglický název:
Autor: Jana Kumorovitzová (100%)
Pracoviště: Ústav dizajnu
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Atrium
Číslo svazku (ročník): 16
Od strany: 82
Do strany: 86
Počet stran: 5
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
Poslední změna: 13.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Atrium. 2019.

Originální název: Atrium
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 22.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)