16. 9. 2019  14:15 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JOKLOVÁ, V. -- KRISTIÁNOVÁ, K. Urban design educational approaches reflecting global research and local conditions. In GÓMEZ CHOVA, L. -- MARTÍNEZ, A L. -- CANDEL TORRES, I. INTED 2019. Valencia: IATED-International Asociation Technology Education & Development, 2019, s. 3930--3934. ISBN 978-84-09-08619-1.

Originálny názov: Urban design educational approaches reflecting global research and local conditions
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD. (50%)
Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD. (50%)
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania
Ústav výtvarnej tvorby a multimédií
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: INTED 2019
Podnázov:
Od strany: 3930
Do strany: 3934
Počet strán: 5
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD.
Posledná zmena: 22.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

GÓMEZ CHOVA, L. -- MARTÍNEZ, A L. -- CANDEL TORRES, I. INTED 2019. Valencia: IATED-International Asociation Technology Education & Development, 2019. ISBN 978-84-09-08619-1.

Originálny názov: INTED 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor: L. Gómez Chova
A. López Martínez
I. Candel Torres
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-84-09-08619-1
Vydavateľ: IATED-International Asociation Technology Education & Development
Miesto vydania: Valencia
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 20.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)