24. 10. 2020  11:44 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry a dizajnu - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JANČOVÁ, N. New approaches for research public spaces and urban green infrustructure in the context of livable urban environment. In GÓMEZ CHOVA, L. -- MARTÍNEZ, A L. -- CANDEL TORRES, I. INTED 2019. Valencia: IATED-International Asociation Technology Education & Development, 2019, s. 3829--3832. ISBN 978-84-09-08619-1.

Originálny názov:
New approaches for research public spaces and urban green infrustructure in the context of livable urban environment
Slovenský názov:
Autor:
Pracovisko: Ústav výtvarnej tvorby a multimédií
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: INTED 2019
Podnázov:
Od strany:
3829
Do strany:
3832
Počet strán: 4
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. arch. Nina Jančová
Posledná zmena: 29.06.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

GÓMEZ CHOVA, L. -- MARTÍNEZ, A L. -- CANDEL TORRES, I. INTED 2019. Valencia: IATED-International Asociation Technology Education & Development, 2019. ISBN 978-84-09-08619-1.

Originálny názov:
INTED 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
L. Gómez Chova
A. López Martínez
I. Candel Torres
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-84-09-08619-1
Vydavateľ: IATED-International Asociation Technology Education & Development
Miesto vydania:
Valencia
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 20.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)