21. 9. 2019  19:20 Matúš
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LÜLEY, M. -- MORGENSTEIN, P. Workshop Hochschule Wismar na FA. Spektrum, 25. s. 39.

Originálny názov: Workshop Hochschule Wismar na FA
Anglický názov:
Autor: MArch Marek Lüley (50%)
Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD. (50%)
Pracovisko: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Spektrum
Číslo zväzku (ročník): 25
Od strany: 39
Do strany: 39
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: MArch Marek Lüley
Posledná zmena: 29.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Spektrum. 2019.

Originálny názov: Spektrum
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 29.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)