19. 10. 2019  17:44 Kristián
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BRADOVÁ, I. -- KADÁŠOVÁ, Z. -- SOPIROVÁ, A. Hmotovo-priestorové hodnotenie verejných priestorov suburbánnych vidieckych sídiel zázemia Bratislavy, prípadová štúdia Hviezdoslavov: Mass-space evaluation of public space of suburban rural Bratislava's hinterland, case study of Hviezdoslavov. Czech Journal of Civil Engineering, 5. s. 22--28.

Originálny názov: Hmotovo-priestorové hodnotenie verejných priestorov suburbánnych vidieckych sídiel zázemia Bratislavy, prípadová štúdia Hviezdoslavov: Mass-space evaluation of public space of suburban rural Bratislava's hinterland, case study of Hviezdoslavov
Anglický názov:
Autor: Ivana Bradová (34%)
Ing. arch. Ing. Zuzana Chovancová Kadášová (33%)
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc. (33%)
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Czech Journal of Civil Engineering
Číslo zväzku (ročník): 5
Od strany: 22
Do strany: 28
Počet strán: 7
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. arch. Ing. Zuzana Chovancová Kadášová
Posledná zmena: 06.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Czech Journal of Civil Engineering. 2019.

Originálny názov: Czech Journal of Civil Engineering
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 20.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)