18. 9. 2019  19:43 Eugénia
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠÁLY, V. -- PERNÝ, M. -- ANDRÁŠ, M. Photovoltaics integrated in skylights and facades of modern shopping malls. EPE 2019, s. 183--187.

Originálny názov: Photovoltaics integrated in skylights and facades of modern shopping malls
Slovenský názov:
Autor: prof. Ing. Vladimír Šály, PhD. (35%)
Ing. Milan Perný, PhD. (30%)
doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD. (35%)
Pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
Ústav architektúry občianskych budov
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: EPE 2019
Číslo zväzku (ročník):
Od strany: 183
Do strany: 187
Počet strán: 5
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: antireflection layers, solar radiation, solar energy, Electric measurements, electric production, colored solar cells
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Vladimír Šály, PhD.
Posledná zmena: 06.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

RUSEK, S. EPE 2019. Ostrava: Technical University of Ostrava, 2019. ISBN 978-1-7281-1334-0.

Originálny názov: EPE 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor: Stanislav Rusek
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-1-7281-1334-0
Vydavateľ: Technical University of Ostrava
Miesto vydania: Ostrava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 24.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)